Reklamni panoi

Panoi koje nudimo su reklamni i informacioni.
Koriste se za reklamiranje određenih proizvoda, naziva firmi, daju određene informacije ili uputstva.
Izrađuju se od aluminijuma, polikarbonata, mikronde, kalestona,  klirita… Ispisuju se tehnikom štampe, kater folijama, ili kaširanjem štampanih nalepnica u punom koloru.