Autografika

Ispisivanje vozila

Jedan od najefikasnijih i najpovoljnijih vidova reklamiranja jeste ispisivanje
vozila jer se koristi sopstveni pokretni bilbord.
Bavimo se ispisivanjem svih vrsta vozila: automobila, pick-up, kombija,
kamiona, autobusa, tramvaja, aviona…


Tehnike koje primenjujemo:
– direktna (bojom na površinu vozila)
– lepljenje štampanih folija u punom koloru i kater folija (3-7 god. garancije)